Ewa Cwalina

Ewa Cwalina

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (certyfikat PTTPB nr  67).

Od 17 lat zajmuje się psychoterapią indywidualną i prowadzeniem warsztatów psychologicznych. Prezes Łódzkiej Fundacji Psychoterapii, w ramach której realizowane są projekty z zakresu ochrony zdrowia psychicznego. Właściciel Pracowni Psychoterapii Radwańska 4.

Specjalizuje się w leczeniu: zaburzeń osobowości, zaburzeń potraumatycznych, zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, kryzysów emocjonalnych i terapii par.

Pracuje z:  osobami dorosłymi.

Superwizja: praca objęta stałą superwizją.

Kwalifikacje:

 • absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego – kierunek psychologia stosowana
 • certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (certyfikat nr 67) – www.pttpb.pl
 • absolwentka dwuletniego podyplomowego szkolenia w Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej w Warszawie
 • absolwentka Programu Edukacji Psychologicznej w zakresie psychoterapii w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie – www.gestalt.pl
 • prezes zarządu Łódzkiej Fundacji Psychoterapii
 • członkini Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym – www.ptbst.org.pl
 • autorka i realizatorka wielu warsztatów i szkoleń z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego, kompetencji społecznych i psychoterapii w ramach Stowarzyszenia Edukacja i Wychowanie oraz Fundacji Wsparcia Psychospołecznego „Zielona przystań”

Szkolenie i kursy:

 • Europejskie warsztaty na temat stresu traumatycznego (Uniwersytet Warszawski oraz Polskie Towarzystwo Badań nad Stresem Traumatycznym) 18–19.09.2009 – 20 godzin
 • Zaburzenia po traumatyczne – czynniki ryzyka, koncepcje, terapia (Uniwersytet Warszawski) 2–4.07.2010 – 20 godzin
 • Psychodynamiczna koncepcja traumy (Polskie Towarzystwo Badań nad Stresem Traumatycznym) 16–17.04.2011 – 15 godzin
 • Ból u dzieci i młodzieży (Polskie Towarzystwo Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Polskie Towarzystwo Badania Bólu) 13.05.2011 – 10 godzin
 • Osobowość, a psychopatologia – diagnoza osobowości w praktyce klinicznej (E. Pragłowską, dr A. Popiel i prof. B. Zawadzkiego) 8–10.11.2011 – 30 godzin
 • Wprowadzenie do terapii schematu. Terapia schematu dla pacjentów cierpiących na zaburzenia osobowości z pogranicza (Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej) 22–25.03.2012 – 30 godzin
 • Pułapki życiowe czyli praca nad zmianą schematów poznawczych wg Jeffrey’a Young’a (Ośrodek Terapii Poznawczej Cogito) 23-24.02.2013– 20 godzin
 • Terapia schematu par (Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej) 10–11.07.2014 – 15 godzin
 • Psychoterapia seksoholizmu w podejściu poznawczo-behawioralnym. Parafilie a hiperfilia. (Ośrodek Terapii Poznawczej Cogito) 7-8.11.2015– 20 godzin
 • Forum Liderów Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej pt. „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę.” (Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu, Rzecznika Praw Obywatelskich, UKSW w Warszawie) 24-25.11.2015
 • Dysfunkcje seksualne – psychoterapia w podejściu poznawczo – behawioralnym. (Seksuologia pro) 4-5.02.2017 – 20 godzin
 • Terapia dialektyczno – behawioralna dla zaburzenia osobowości z pogranicza. (Centum DBT emocje) 31.03-01.04.2017 – 19 godzin
 • Ogólnopolski Kongres Psychologów i Psychoterapeutów. „Seksualność jako wyzwanie dla współczesnej praktyki psychologicznej” (Europejski Instytut Psychologii i Psychoterapii) 01.12.2017 – 8 godzin
 • Podejście uważności (Mildfulness) z elementami podejścia współczucia (Compassion). (Europejski Instytut Psychologii i Psychoterapii) 01.03-31.05.2018 – 60 godzin
 • Psychoterapia poznawczo-behawioralna trudnych pacjentów ze skomplikowanymi problemami i wysokim ryzykiem samobójstwa. (Uniwersytet SWPS) 29-30.09.2018 – 20 godzin
 • Szkolenie DBT trening umiejętności. (Centrum DBT Emocje) 17-18.11.2018 – 18 godzin

Projekty i innowacje

W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Edukacja i Wychowanie oraz Fundacją Wsparcia Psychospołecznego „Zielona Przystań” zrealizowałam szereg projektów dotyczących profilaktyki zdrowia psychicznego. Projekty wyróżnione kolorem, są moimi projektami autorskimi.

2007

 • 06 – 20.12 – utworzenie i prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego udzielającego porad dla osób znajdujących się w kryzysie w powiecie pabianickim (program „Nie jesteś sam”), w celu zapewnienia kompleksowej pomocy psychospołecznej dla osób i rodzin w trudnych sytuacjach życiowych – działalność ta została dofinansowana dotacją Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
 • listopad – grudzień – organizacja spotkań dla rodziców w formie warsztatów i poradnictwo rodzinne dla rodziców (program „Rodzina wspólnymi siłami”), w celu poprawy funkcjonowania rodzin i prawidłowego wypełniania ich zadań oraz zapewnienia dzieciom właściwego środowiska wychowawczego w rodzinach i zmniejszenia liczby nastolatków zagrożonych uzależnieniami i innymi zjawiskami patologicznymi – działalność ta została dofinansowana dotacją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO 505/2007

2008

 • 09 – 20.12 – prowadzenie warsztatów profilaktycznych nt. Radzenia sobie ze stresem (profilaktyka zdrowia psychicznego) dla dzieci i młodzieży z terenu województwa łódzkiego, dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.
 • 09 – 28.12 – prowadzenie zajęć korekcyjno edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie radzenia sobie ze stresem, agresją, konfliktem, dofinansowane ze środków Urzędu Miasta Łodzi
 • 09 – 31.12 – opracowanie i realizacja projektu Rodzina wspólnymi siłami II: warsztaty dla rodziców (radzenie sobie z problemami wychowawczymi), poradnictwo rodzinne. Trening asertywności dla dzieci i młodzieży, działalność ta została dofinansowana dotacją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO 450/2008

2009

 • 04 – 31.12 – prowadzenie programów profilaktyki uzależnień dla dzieci
  i młodzieży Debata alkoholowa /zmiana przekonań normatywnych/ dofinansowane ze środków Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
 • 01 – 27.12 – realizacja programów profilaktyki uzależnień NOE (alkohol) dofinansowane MPPiRPA na rok 2009 (poprzez Wydział Edukacji UMŁ)
 • 01 – 27.12 – prowadzenie programów profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży Debata alkoholowa /zmiana przekonań normatywnych/ dofinansowane ze środków MPPiRPA na rok 2009 (poprzez Wydział Edukacji (UMŁ)
 • 01 – 27.12 – prowadzenie programów profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży – Debata nt. narkotyków – /zmiana przekonań normatywnych/, praca w małych grupach- ukierunkowany na narkotyki dofinansowane ze środków MPPiRPA na rok 2009 (poprzez Wydział Edukacji (UMŁ)
 • 01 – 27.12 – prowadzenie terapii dla ofiar i sprawców przemocy „Nie jesteś sam”(poradnictwo indywidualne i rodzinne dla sprawców i ofiar przemocy) dofinansowane z MPPP poprzez Wydział Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi
 • 07 – 20.12 – prowadzenie pomocy terapeutycznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi dofinansowane przez Zarząd Województwa Łódzkiego

2010

 • 03 – 27.12 – udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą, poradnictwo medyczne, psychologiczne, pedagogiczne, rodzinne, prawne „Bliżej siebie” dofinansowane z GPPPwR poprzez Wydział Zdrowia Publicznego UMŁ
 • 04 – 27.12 – prowadzenie terapii osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz sprawców przemocy dofinansowane z MPPiRPA poprzez Wydział Zdrowia Publicznego UMŁ
 • 05 – 31.12 – realizacja kompleksowych działań profilaktycznych – Debata narkotykowa – kompleksowy program profilaktyczny dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców dofinansowany przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
 • 07 – 31.12 – realizacja warsztatów profilaktyczno-terapeutycznych „Tylko spokojnie” dla dzieci i młodzieży (radzenie sobie ze stresem) dofinansowanych przez Województwo Łódzkie
 • 07 – 31.12. – prowadzenie grupy terapeutycznej – pomoc terapeutyczna dla osób doświadczonych chorobami nowotworowymi oraz dla ich rodzin „Kiedy życie boli” dofinansowane przez Województwo Łódzkie

2011

 • 03 – 27.12 – udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą, poradnictwo medyczne, psychologiczne, pedagogiczne, rodzinne, prawne „Bliżej siebie” dofinansowane z GPPPwR poprzez Wydział Zdrowia Publicznego UMŁ
 • 04 – 27.12 – prowadzenie terapii osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz sprawców przemocy dofinansowane z MPPiRPA poprzez Wydział Zdrowia Publicznego UMŁ
 • 03 – 27.12 – szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych – dofinansowane z MPPiRPA poprzez Wydział Edukacji UMŁ
 • 04 – 31.12 – trening asertywności + trening radzenia sobie ze stresem „MOJA SIŁA” dla ofiar przemocy – dofinansowane przez Województwo Łódzkie
 • 04 – 31.12 – kompleksowy program edukacyjno – profilaktyczny (profilaktyka alkoholowa) dofinansowane przez Województwo Łódzkie
 • 04 – 27.12 – realizacja programów edukacyjnych nt. konsekwencji podejmowania zachowań ryzykownych – „Debata narkotykowa” dofinansowane z MPPN poprzez Wydział Edukacji UMŁ
 • 04 – 27.12 – realizacja programów edukacyjnych nt. konsekwencji podejmowania zachowań ryzykownych – „Debata alkoholowa” – dofinansowane z MPPiRPA poprzez Wydział Edukacji UMŁ
 • 04. – 27.12 – realizacja programów edukacyjnych nt. konsekwencji podejmowania zachowań ryzykownych – Program wczesnej profilaktyki uzależnień ”CUKIERKI” – dofinansowane z MPPiRPA poprzez Wydział Edukacji UMŁ
 • 06 – 15.11 – cykl warsztatów rozwojowo – terapeutycznych dla osób wychowujących się w rodzinach zastępczych i domach dziecka we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi
 • 06 – 30.12 – cykl warsztatów szkoleniowych: „ABC pomocy psychologicznej” dla wolontariuszy fundacji Magnificat.
 • 4–6.08 – warsztaty profilaktyki alkoholowej NOE oraz konsultacje psychologiczne w ramach profilaktyki alkoholowej prowadzonej na XVII Przystanku Woodstock
 • 09 – 31.12 – Jestem asertywny, radzę sobie ze stresem – „Potrafię inaczej” – warsztaty dla sprawców przemocy – dofinansowane przez Województwo Łódzkie
 • 10 – 30.12 – warsztaty dla dzieci i młodzieży „Anty – dopalacze” oparte na programie profilaktyki uniwersalnej „Smak życia” dofinansowane przez Województwo Łódzkie
 • 10 – 30.12 – prowadzenie grupy terapeutycznej dla Dorosłych Dzieci Alkoholików „Przystań” dofinansowane przez Województwo Łódzkie

2012

 • 03 – 31.05 – udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą, poradnictwo medyczne, psychologiczne, pedagogiczne, rodzinne, prawne „Bliżej siebie” dofinansowane z GPPPwR poprzez Wydział Zdrowia Publicznego UMŁ
 • 03 – 31.08 – prowadzenie terapii osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz sprawców przemocy dofinansowane z MPPiRPA poprzez Wydział Zdrowia Publicznego UMŁ
 • grudzień – prowadzenie zajęć na kursie szkoleniowym w zakresie psychoterapii, terapii poznawczo – behawioralnej z podstawami psychoterapii psychodynamicznej sfinansowane przez Fundację Rozwoju Psychiatrii i Psychoterapii z siedzibą w Warszawie.
 • grudzień – prowadzenie treningu asertywności dla nauczycieli sfinansowane przez Gimnazjum nr 2 w Pabianicach

2013

 • 02 – 27.12 – warsztaty profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży dofinansowane przez Urząd Miasta Łodzi
 • 05 – 31.12 – warsztaty radzenia sobie ze stresem dla nauczycieli „TYLKO SPOKOJNIE” dofinansowane przez Województwo Łódzkie
 • 05 – 31.12 – opracowanie i realizacja projektu Przystanek: Zielona Przystań obejmujący profilaktykę uzależnień w Kostrzynie n. Odrą w związku z XIX Przystankiem Woodstock, działalność ta została dofinansowana dotacją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO 1337/2013

2014

 • 05 – 31.12 – opracowanie i realizacja projektu Przystanek: Zielona Przystań obejmujący profilaktykę uzależnień w Kostrzynie n. Odrą w związku z XX Przystankiem Woodstock, działalność ta została dofinansowana dotacją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO 2036/2014
 • 10 – 10.12 – opracowanie i realizacja projektu projekt pt. „Akcja: Psychoterapia” w ramach Łódzkiej Fundacji Psychoterapii, projekt sfinansowano mikrodotacją w ramach Projektu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich „Grant na lepszy start”
 • 03 – 08.12 – realizacja warsztatów wychowawczych dotyczących nieagresywnego rozwiązywania konfliktów – „Asertywnie, nie agresywnie”, sfinansowanych przez Urząd Miasta Łodzi

2015

 • 04 – 30.06 – realizacja warsztatów wychowawczych dotyczących nieagresywnego rozwiązywania konfliktów – „Asertywnie, nie agresywnie”, sfinansowanych przez Urząd Miasta Łodzi
 • 05 – 30.06 – realizacja warsztatów w ramach kompleksowego programu wczesnej profilaktyki uzależnień CUKIERKI dofinansowane z MPPiRPA poprzez Wydział Edukacji UMŁ
 • 07 – 04.08 – opracowanie i realizacja projektu Przystanek: Zielona Przystań obejmujący profilaktykę uzależnień w Kostrzynie n. Odrą w związku z XXI Przystankiem Woodstock, działalność ta została dofinansowana dotacją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO 1047/2015

2016

 • 07 – 19.07 – opracowanie i realizacja projektu Przystanek: Zielona Przystań obejmujący profilaktykę uzależnień w Kostrzynie n. Odrą w związku z XXII Przystankiem Woodstock, działalność ta została dofinansowana dotacją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO 2271/2016
 • 11 – 31.12 – opracowanie i realizacja projektu pt. „Psychoterapia jest dla ludzi” w ramach Łódzkiej Fundacji Psychoterapii sfinansowany przez Ministerstwo Zdrowia w ramach środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020

2018

 • 12 opracowanie i realizacja projektu – Ilustrowana publikacja „Zaraz stanie się coś strasznego. Pierwsza pomoc dla osób zmagających się z OCD i ich rodzin” w ramach Łódzkiej Fundacji Psychoterapii, projekt sfinansowany przez Fundację Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia.

Publikacje