Aleksandra Porzycka

Aleksandra Porzycka

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny.

Jestem psychologiem, certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo behawioralnym (certyfikat PTPPB nr 516). Prowadzę praktykę od 14 lat. W swojej pracy zajmuję się psychoterapią zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju, zaburzeń osobowości, jak również oferuję wsparcie różnego rodzaju trudnościach życiowych. Pracuję z dorosłymi.

Korzystam z metod terapii poznawczo behawioralnej, terapii schematów, podejście oparte na akceptacji i zaangażowaniu, a także terapię dialektyczno- behawioralną (DBT). Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Mam 7-letnie doświadczenie na oddziale ogólnopsychiatrycznym, pracowałam także w domu opieki z seniorami i ich rodzinami. Ukończyłam studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie Łódzkim, a także 4 letnie studia podyplomowe z terapii poznawczo-behawioralnej na SWPS, przez 3 lata uczestniczyłam w interdyscyplinarnych studiach doktoranckich SWPS i PAN. Mam kilkuletnie doświadczenie jako nauczyciel akademicki.

Wybrane ukończone szkolenia:

 • „Letnia Szkoła Terapii Schematu” (40 godzin)
 • „Psychoterapia poznawczo-behawioralna trudnych pacjentów ze skomplikowanymi problemami i wysokim ryzykiem samobójstwa” (20 godzin)
 • „Metodologia pracy z osobowością psychopatyczną w paradygmacie poznawczo-behawioralnym poznawczo-behawioralna terapia zaburzeń osobowości borderline wg A. Freemana” (20 godzin)
 • „Testy w diagnozie neuropsychologicznej” (12 godzin)
 • „Wzmacnianie relacji interpersonalnych. Integracja terapii akceptacji i zaangażowania (ACT) oraz schematów” (4 godziny)

Udział w konferencjach:

 • „Międzynarodowa Konferencja naukowa terapia poznawczo-behawioralna w Polsce i na Świecie”
 • „Współczesne problemy psychiatrii biologicznej „
 • „Wielość w jedności Terapia poznawczo-behawioralna- stan obecny i perspektywy rozwoju”
 • „Oblicza współczesnej psychiatrii”
 • „Ogólnopolskie warsztaty psychogeriatryczne”
 • „Farmakoterapia, psychoterapia i rehabilitacja zaburzeń afektywnych”
 • „Ogólnopolskie warsztaty dotyczące zaburzeń afektywności w praktyce klinicznej”

Publikacje:

 • „Neurorozwojowa hipoteza autyzmu” R. Wujcik, A. Porzycka, T. Pietras, A. Witusik; W: Autyzm – epidemiologia, diagnoza i terapia, Continuo, Wrocław, 2009.
 • „Diagnoza inteligencji w kontekście diagnozy niepełnosprawności intelektualnej u osób dorosłych” A. Porzycka, R. Wujcik, A. Orzechowska, A. Witusik, T. Pietras; W: Niepełnosprawność intelektualna, Continuo, Wrocław, 2012.