Michał Stokwisz

Michał Stokwisz

Psycholog, w trakcie szkolenia w terapii poznawczo-behawioralnej.

Psycholog, ukończył studia psychologiczne w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi. Doświadczenie zawodowe pogłębia w zakresie pomocy psychologicznej, psychoterapii. Współautor, realizator projektów i innowacji społecznych promujących psychoterapię i ochronę zdrowia psychicznego. Współpracuje z Łódzką Fundacją Psychoterapii, Pracownią Psychoterapii Radwańska 4. Zainteresowania zawodowe koncentruje wokół nowych kierunków psychoterapii poznawczo-behawioralnej, terapii schematów (SFT), dialektycznej terapii behawioralnej (DBT).

Specjalizuje się w: intensywne emocje, zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju.

Pracuje z:  osobami dorosłymi i młodzieżą.

Superwizja: praca objęta superwizją superwizora PTTPB Agnieszka Pawełczyk .

Doświadczenie:

 • 2018 r. – obecnie: Psycholog w Pracowni Psychoterapii Radwańska 4.
 • 2018 r. – obecnie: Psycholog szkolny w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 STO im. Ewarysta Estkowskiego w Łodzi.
 • 2014 r. – obecnie: Wolontariusz, członek rady programowej w Łódzkiej Fundacji Psychoterapii.
 • 2017 r. – 2017 r.: Praktykant w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łodzi, Szpital Im. J. Babińskiego.

Szkolenia i kursy:

 • 2019 r. – 2023 r. Kurs: Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej.
 • 2019 r. Kurs: Całościowe szkolenie DBT (Dialektyczna Terapia Behawioralna).
 • 2018 r. Kurs: Trening umiejętności w ramach Dialektycznej Terapii Behawioralnej (DBT).
 • 2018 r. Kurs: Psychoterapia poznawczo-behawioralna trudnych pacjentów ze skomplikowanymi problemami i wysokim ryzykiem samobójstwa.
 • 2018 r. Warsztaty: Prowadzenie grup wsparcia dla ojców.
 • 2018 r. Kurs: Szkolenie personelu medycznego z zakresu psychoonkologii.
 • 2017 r. Warsztaty: Taktyki przesłuchań metodą FBI.
 • 2017 r. Warsztaty: Wprowadzenie do praktyki współczucia (compassion).
 • 2017 r. Kurs: MBSR Mindfulness Based Stress Reduction.

Projekty i innowacje:

 • 2017 r. – 2019 r.: „Ilustrowana publikacja psychoedukacyjna na temat zaburzeń lękowych, OCD”. Wydanie ilustrowanej książki psychoedukacyjnej „Zaraz stanie się coś strasznego. Pierwsza pomoc dla osób zmagających się z OCD i ich rodzin”. Innowacja MR i EFS.
 • 2016 r.: „Psychoterapia jest dla ludzi”. Kompleksowe działania informacyjno-edukacyjne z zakresu przeciwdziałania zaburzeniom psychicznym i promocji psychoterapii oraz ochrony zdrowia psychicznego. Projekt NPZ.
 • 2014 r.: „Akcja Psychoterapia”. Badanie świadomości społecznej na temat działania i skuteczności psychoterapii. Projekt FIO.
 • 2013 r. – 2016 r.: „Przystanek Zielona Przystań”. Kompleksowe działania profilaktyczno-terapeutyczne dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym związanych z festiwalem Przystanek Woodstock. Projekt FIO i PARPA.
 • 2013 r.: „Bajkowe drogi, dróżki, ścieżki”. Zastosowanie bajkoterapii w celu redukcji lęku dzieci chorych, chorych przewlekle i onkologicznie przebywających łódzkich szpitalach. Projekt UE.

Edukacja:

 • 2017 r. – 2018 r.: Psychologia, studia doktoranckie. Instytut Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi.
 • 2012 r. – 2017 r.: Psychologia, specjalność psychologia zdrowia i kliniczna. Instytut Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi.
 • 2007 r. – 2011 r.: Dziennikarstwo i komunikacji społeczna. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.

Publikacje

Wyróżnienia

 • 2018 r.: Najlepsza praca magisterska w roku akademickim 2016/2017 Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego.
 • 2017 r.: I miejsce na konferencji Psych-ON 2017 r.
 • 2016 r.: Stypendium rektora za wyniki w nauce.
 • 2015 r. – 2016 r.: „Mentoring – Absolvent VIP”. Projekt mentorski skierowany do najzdolniejszych studentów Uniwersytetu Łódzkiego.

Członkostwo

 • 2019 r.: Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.