Martyna Romanowicz

Martyna Romanowicz

Psycholog dla artystów

Pomaga artystom od początku swojej psychologicznej drogi poprzez wspieranie ich twórczości i motywowanie do zmian. Od 2010 roku bada u muzyków i twórców sztuk wizualnych kreatywność, inteligencję emocjonalną, a także wzmożoną pobudliwość psychiczną, perfekcjonizm i agresję. Referuje na konferencjach poświęconych tematyce artystycznej, jej publikacje można przeczytać w czasopismach naukowych z obszaru psychologii i sztuki. Tworzy muzykę i poezję pod pseudonimem Roma Nowicz. Uczestniczka Tak Brzmi Miasto Inkubator- pierwszego na polskim rynku programu wsparcia branży muzycznej przeznaczonego dla obiecujących artystów oraz menedżerów. Jest autorką vloga na youtube pt. „Psychologia dla artystów”. Prowadzi sesje indywidualne oraz warsztaty.

Specjalizuje się w: wewnętrzny krytyk, zdrowy perfekcjonizm, blokady twórcze, poczucie inności i niedopasowania, obsesyjna i harmonijna pasja, wzmacnianie pewności siebie, higiena psychiczna procesów twórczych, psychologiczne podłoża własnej wrażliwości, kompetencje do radzenia sobie z sukcesami i kryzysami, zarządzanie czasem, wybór projektów.

Pracuje z: dorosłymi artystami różnych branży, tj. muzycznej, literackiej, sztuk wizualnych, filmowej i in.

Superwizja: praca objęta superwizją koleżeńską

Wystąpienia:

 • 2019, Warsztat artysty, temat warsztatów: Twórczy krytyk,
 • 2019, Iluminacje: Performer 2019, referat: Wzmożona pobudliwość psychiczna u muzyków,
 • 2018, Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka sztuki- sztuka nauki. Strategie i procesy twórcze”, referat pt. Higiena psychiczna w procesie tworzenia,
 • 2018, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Konteksty kształcenia muzycznego. Teoretyczne i praktyczne aspekty edukacji muzycznej”, referat: Ku zachowaniu higieny psychicznej artysty. Praktyczne wskazówki,
 • 2017, Zjazd artystów grupy Vera Icon w Olsztynie, referat: Przeszkody procesu twórczego,
 • 2017, Centrum Nauki i Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi; wykład: Co wiedzieć, żeby tworzyć i nie zwariować? Higiena psychiczna procesu twórczego,
 • 2017, Studencka Konferencja Naukowa „Odlot. Nowe tematy historii sztuki” na Uniwersytecie Wrocławskim; referat: Co wiedzieć, żeby tworzyć i nie zwariować?,
 • 2017, Zjazd artystów grupy Vera Icon w Warszawie; referat: Jak tworzyć żeby nie zwariować? O higienie psychicznej procesu twórczego,
 • 2017, Zjazd artystów grupy Vera Icon w Olsztynie; referat: Przeszkody procesu twórczego,
 • 2014, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Muzyka, terapia, edukacja. Praktyka, nauka, sztuka”; referat: Rapterapia – resocjalizacyjny wpływ projektu muzycznego,
 • 2014, IV Międzynarodowa Konferencja Studentów Muzykoterapii na Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu; referat: Rapterapia- resocjalizacyjny wpływ projektu muzycznego,
 • 2013, III Ogólnopolski Kongres Studentów Muzykoterapii „Muzykoterapia- Gdy niemożliwe, staje się możliwe”, referat: Rola emocji i neuronów lustrzanych w odbiorze muzyki wśród osób z autyzmem,
 • 2012, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Konteksty Kształcenia Muzycznego”; referat: Postawa kreatywna studentów Akademii Muzycznej w Łodzi,
 • 2010, Międzynarodowe Forum Praktyków Dramy, referat: Metody dramowe w projekcie Lipowe historie,

Publikacje:

 • 2018, Ku zachowaniu higieny psychicznej artysty. Praktyczne wskazówki, Konteksty Kształcenia Muzycznego, tom V, Nr 1(8), 2018
 • 2018, Agresja i perfekcjonizm u osób uzdolnionych plastycznie, Psychologia Wychowawcza, tom 56(14), Warszawa 2018;
 • 2014, Rapterapia- resocjalizacyjne efekty projektu muzycznego, „Terapia przez Sztukę, Polskie Stowarzyszenie Terapii Przez Sztukę (PSTS)”, tom 1 (5), Lublin 2014;
 • 2012, Postawa kreatywna studentów Akademii Muzycznej, Konteksty Kształcenia Muzycznego, tom II;

Projekty badawcze:

 • 2017-2018, Badania pilotażowe wzmożonej pobudliwości psychicznej, agresji i perfekcjonizmu u artystów wizualnych we współpracy z prof. G. Poraj oraz W. Limont,
 • 2015-2017, Badania pilotażowe wzmożonej pobudliwości psychicznej wśród studentów szkół muzycznych i pomoc w tworzeniu artykułu we współpracy z dr Katarzyną Martowską (UKSW w Warszawie) pt. „Profil wzmożonej pobudliwości u studentów wyższych uczelni muzycznych”,
 • 2014, Prowadzenie pilotażowych badań edukacyjnych wśród dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym w projekcie „Wczesna diagnoza specyficznych zaburzeń czytania i pisania”, Millward Brown;

Projekty artystyczne:

 • 2019, udział w projekcie Tak Brzmi Miasto Inkubator, pierwszym na polskim rynku, bezpłatnym programie wsparcia branży muzycznej przeznaczonym dla artystów i zespołów samozarządzających się oraz menedżerów,
 • 2018, wydanie płyty „Falcon Feathers”, prod. Taylor Deupree,
 • od 2016, działalność w ogólnopolskim Stowarzyszeniu Vera Icon gromadzącym artystów: oprawa muzyczna wernisaży, promocja wydarzeń artystycznych, organizacja wystaw, prowadzenie wykładów na temat higieny psychicznej artystów,
 • 2015, wydanie pierwszej płyty „Trzy piosenki”, prod. Paweł Cieślak,

Edukacja:

 • od 2020, Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Crescentia;
 • 2019, Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi, praktyk terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu,
 • 2017-2019, Wydział Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki, doktorant psychologii,
 • 2013, Pracownia Alternatywnego Wychowania w Łodzi, kurs pedagogiczny,
 • 2011, Uniwersytet Łódzki, Instytut Psychologii, magister psychologii, badania magisterskie w obszarze psychologii artystów: „Twórczość i inteligencja emocjonalna wśród studentów szkół artystycznych i nieartystycznych” pod kierunkiem dr hab. Grażyny Poraj, prof. nadzw. UŁ i dr Ewy Marat, dr. hab.;

Kursy i szkolenia:

 • 2019, Fundacja Krakowska Scena Muzyczna, Tak Brzmi Miasto: Finanse, warsztaty i panele dyskusyjne z zakresu zarządzania finansami w branży muzycznej,
 • 2019, Fundacja Krakowska Scena Muzyczna, Summer Camp, obóz dla obiecujących muzyków poszerzający wiedzę z zakresu managementu, finansów i promocji,
 • 2019, Fundacja Krakowska Scena Muzyczna, program wsparcia branży muzycznej Tak Brzmi Miasto: Inkubator, wiadomości na temat finansowych, prawnych, biznesowych, medialnych, produkcyjnych oraz artystycznych aspektów pracy zespołu i menedżera, nabycie umiejętności pozyskiwania środków ułatwiających promowanie własnej muzyki na współpracujących festiwalach,
 • 2019, Biznes School, Szkolenie ABC działalności gospodarczej w ramach projektu Postaw na własny biznes w Łódzkim Obszarze Metropolitarnym,
 • 2017, Iskra, Warsztaty arteterapii, wykorzystanie nowych i oryginalnych metod arteterapeutycznych w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi; zaświadczenie o udziale w szkoleniu,
 • 2014, Fundacja 11 Muz Innowacje w Kulturze, Warsztat: Młodzi przedsiębiorcy. Czy spółdzielczy biznes jest dla Ciebie?,
 • 2013, Centrum Szkoleń i Terapii Psychologicznej, szkoleniowe zajęcia superwizyjne, rozwiązywanie konfliktów w zespole pracowników,
 • 2013, Centrum Szkoleń i Terapii Psychologicznej, Specjalistyczny Kurs Doskonalący Jestem sobą, konstruktywne pomaganie w relacji dorosły-dziecko, systemowa praca z wychowankiem, wykorzystanie pracy z rodziną wychowanka do organizowania procesu wychowawczego i usamodzielnienia; zaświadczenie o udziale;
 • 2010, Stowarzyszenie Praktyków Dramy „Stop-Klatka”, Teatr Edukacji Ścianka, czyli konstruktywne sposoby raczenia sobie w sytuacjach trudnych, wykorzystanie w pracy grupowej rozgrzewek dramowo-teatralnych i technik dramowych, tj.: improwizacje, pomniki, gorące krzesło, stymulatory, wewnętrzny krytyk; zaświadczenie o udziale w grze aktorskiej i opiece merytorycznej dla grup warsztatowych,
 • 2010, Dominikański Ośrodek Kaznodziejski, Jak zostać dobrym mówcą? budowanie wystąpienia publicznego, świadome stosowanie komunikacji werbalnej, prajęzykowej i niewerbalnej, radzenia sobie z tremą; zaświadczenie o udziale w warsztatach;
 • 2010, Stowarzyszenie Praktyków Dramy „Stop-Klatka”, Dramowa Akademia Wolontariacka, podniesienie poziomu wiedzy o wzmacnianiu więzi społecznych w społecznościach lokalnych, tworzeniu i realizacji projektów, metodzie dramy, a także umiejętności pracy z grupą i w zespole;
 • 2009, Stowarzyszenie Praktyków Dramy „Stop-Klatka”, Warsztat edukacyjny Techniki dramowo-teatralne w pracy z grupą, wykorzystanie technik dramowo-teatralnych w pracy z młodzieżą, prowadzenie warsztatów na temat przeciwdziałania uzależnieniom i agresji; zaświadczenie o ukończeniu warsztatu,
 • 2007, Pracownia Neo, Kurs malarstwa i rysunku, tworzenie obrazów farbą olejną, akwarelową, akrylową oraz rysunku za pomocą szerokiej gamy technik i narzędzi, tj. pastel, ołówek, grafit, węgiel itp.

Przejdź do strony – www.romaterapia.pl