Katarzyna Gumola

Katarzyna Gumola

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo- behawioralny w trakcie certyfikacji, diagnostyk, pedagog specjalny.

Zajmuje się terapią indywidualną oraz diagnostyką psychologiczną dzieci i młodzieży, prowadzi psychoedukację rodzin wyjaśniając specyfikę zaburzeń psychicznych dzieci.

Specjalizuje się w leczeniu: zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju, zaburzeń opozycyjno- buntowniczych, zespołu nadpobudliwości psychoruchowej dzieci i młodzieży

Prowadzi diagnostykę w zakresie: badania intelektu rekomendowaną metodą Stanford-Binet5, badania funkcjonowania poznawczego, badania w kierunku zespołu nadpobudliwości psychoruchowej, badania funkcjonowania emocjonalnego. Sporządza opinie psychologiczne.

Pracuje z:  dziećmi i młodzieżą
Superwizja: praca objęta stałą superwizją

Kwalifikacje:

 • absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego – kierunek psychologia, specjalność: psychologia rodziny i wspierania rozwoju
 • psychoterapeuta w trakcie certyfikacji w czasie czteroletniego szkolenia w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS
 • absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie- kierunek pedagogika specjalna, specjalność: logopedia.

Doświadczenie:

 • 2021 r. – obecnie: Psycholog w Pracowni Psychoterapii Terapia ma sens.
 • 2021 r. – obecnie: Psycholog w Klinice Psychiatrii Młodzieżowej Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi.
 • 2020 r. – Psycholog w Oddziale Dziennym psychiatrii dziecięcej Szpitala im. J. Babińskiego w Łodzi.
 • 2017 r. – 2020 r.:Psycholog w Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci, młodzieży i ich rodzin w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łodzi.

Wybrane ukończone szkolenia i warsztaty:

 • ,,Terapia dzieci z chorobą afektywną- dwubiegunową’’, ,,Poza Schematami’’
 • ,,Praca z pacjentem, który doświadczył wykorzystania seksualnego’’, ,,Centrum Terapii Dialog’’
 • ,,Gdy dowiadujesz się, że Twój pacjent ma zaburzenia preferencji seksualnych’’ prowadzone przez prof. Zbigniewa Lwa- Starowicza
 • Warsztaty edukacyjne ADHD, ,,WCG Pharma’’
 • Terapia grupowa ,,Miasteczko’’, szkolenie obejmujące 64 godziny praktycznych warsztatów prowadzonych przez autora programu mgr Beatę Kicińską
 • Terapia Ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia- diagnoza, terapia, masaż

+48 881731136
e-mail: ka.gumola@gmail.com