Elżbieta Czuma

Elżbieta Czuma

Mediator, Pedagog, Teolog

Specjalizuję się w: mediacje, szkolenia i warsztaty.

Absolwentka architektury na Politechnice Szczecińskiej oraz teologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ukończyła szkolenia z zakresu mediacji w Polskim Centrum Mediacji. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w działaniach pedagogicznych i społecznych zdobyte w trakcie pracy w szkołach oraz podczas pełnienia służby instruktorki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Autorka i realizatorka kursów i szkoleń z zakresu rozwiązywania konfliktów i komunikacji interpersonalnej. Aktualnie prowadzi prywatną praktykę mediatora oferując pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w sprawach rodzinnych i karnych.

Doświadczenie:

 • 2015 r. – obecnie: wolontariuszka w Łódzkim Hospicjum dla Dzieci – Łupkowa
 • 2007 r. – obecnie: mediator
 • 1999 r. – obecnie: nauczycielka religii w SP nr 75, Gimnazjum nr 11, Gimnazjum nr 16, LO nr XLII, Zgierskim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, SP nr 45, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr. 3
 • 1993 r. – obecnie: instruktorka Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, komendantka Łódzkiej Chorągwi Harcerek, komendantka Szkoły Instruktorskiej ŁCHHek, Komisji Instruktorskiej ŁCHHek, członkini Komisji Harcmistrzyń Organizacji Harcerek ZHR; prowadziła zajęcia na kursach instruktorskich m.in. z dziedziny komunikacji, rozwiązywania konfliktów, integralnego wychowania osoby, rozumienia rozwoju człowieka, wychowania i jego dojrzałości na polach religii, etyki i psychologii, wychowania religijnego.

Szkolenia i kursy:

 • 2016 r.: Kurs rozwijający umiejętności dialogu, kształtujący postawy empatii oparty o elementy komunikacji bez przemocy (NVC) organizowany przez fundację La Vita.
 • 2015 r.: Specjalistyczne szkolenie z Mediacji Rodzinnych prowadzone przez trenerów Polskiego Centrum Mediacji
 • 2015 r.: Specjalistyczne szkolenie dla mediatorów z Mediacji Karnych prowadzone przez trenerów z Polskiego Centrum Mediacji.
 • 2011 r.:  Seminarium „System pomocy psychologiczno-pedagogicznej” prowadzone przez Instytut Kształcenia Eko Tur, Niepubliczną placówkę doskonalenia nauczycieli.
 • 2011 r.: Szkolenie na temat: „Współczesne metody manipulacji społecznej” prowadzone przez Fundację Przeciwdziałania Uzależnieniom „Dominik”.
 • 2007 r.: Konferencja na temat: „Mediacje i negocjacje jako elementarny czynnik szeroko pojętej profilaktyki” zorganizowana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ozorkowie.
 • 2007 r.: Warsztat Kadry Kształcącej na temat:  „Różne oblicza motywacji. Teoria i praktyka procesów motywacyjnych” zorganizowany przez Wydział Kształcenia Głównej Kwatery Harcerek ZHR.
 • 2006 r.: Szkolenie dla mediatorów przeprowadzone przez trenerów Polskiego Centrum Mediacji zgodnie ze „Standardami szkolenia mediatorów” zawartymi w załączniku do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001.
 • 2005 r.: Warsztaty metodyczne na temat: „Profilaktyka kultury masowej i ruchów religijnych – sekt zorganizowane przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.
 • 2004 r.: Warsztaty metodyczne na temat: „Subkultury młodzieżowe” – zorganizowane przez Centrum Kształcenia Liderów i wychowawców im. Pedro Arrupe.
 • 2003 r.: Kurs doskonalący na temat: „Praca z dzieckiem agresywnym” prowadzony przez Firmę Szkoleniową SET.
 • 2002 r.: Kurs doskonalenia zawodowego nauczycieli – „Praca z uczniem trudnym” zorganizowany przez Centrum Kształcenia Liderów i wychowawców im. Pedro Arrupe.
 • 1999 r.: Szkolenie i warsztat na temat: „Jak realizować autorski program wychowania dzieci i młodzieży Życie i Miłość”.

Edukacja:

 • 1993 r. – 2001 r.: Studia magisterskie, teologiczne na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w zakresie teologii ogólnej.
 • 1974 r. – 1979 r.: Studia magisterskie na Wydziale Budownictwa i Architektury w zakresie architektury.