Informacje i płatności

_

Cennik usług

Diagnoza psychologiczna

180 – 200 zł / 50 minut

Opinia psychologiczna

200 – 500 zł / –

Psychoterapia indywidualna

180 – 200 zł / 50 minut

Psychoterapia par, małżeństw

200 – 240 zł / 50 minut

Psychoterapia przez Skype

180 – 200 zł / 50 minut

Grupa DBT

150 zł / 180 minut

Porada prawna

150 zł / 50 minut

Pismo procesowe

od 300 zł / –

_

Zapisy do specjalistów

Ewa Cwalina Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (certyfikat PTTPB nr 67)

Rozwiń usługi
 • Diagnoza psychologiczna
 • Psychoterapia indywidualna
 • Psychoterapia małżeństw i par
 • Psychoterapia przez Skype
 • Grupy terapeutyczne DBT
 • Warsztaty asertywności
Rozwiń specjalizacje
 • Zaburzenia lękowe
 • Zaburzenia nastroju
 • Zaburzenia osobowości
 • Intensywne emocje
 • PTSD
 • Trauma
 • Problemy w relacjach
 • Kryzys życiowy

Michał Stokwisz Psycholog, w trakcie szkolenia w terapii poznawczo-behawioralnej

Rozwiń usługi
 • Diagnoza psychologiczna
 • Psychoterapia indywidualna
 • Psychoterapia przez Skype
 • Grupy terapeutyczne DBT
 • Warsztaty asertywności
Rozwiń specjalizacje
 • Zaburzenia lękowe
 • Zaburzenia nastroju
 • Intensywne emocje
 • Problemy w relacjach
 • Kryzys życiowy

Aleksandra Porzycka Psycholog, psychoterapeuta poznawczo behawioralny (certyfikat PTTPB nr 516)

Rozwiń usługi
 • Psychoterapia zaburzeń lękowych
 • Psychoterapia zaburzeń nastroju
 • Psychoterapia zaburzeń osobowości
Rozwiń specjalizacje
 • problemy w relacjach
 • kryzys życiowy
 • trauma

Anna Oberle Lekarz psychiatra

Rozwiń usługi
 • konsultacje psychiatryczne
Rozwiń specjalizacje
 • Zaburzenia nastroju
 • Zaburzenia osobowości
 • Zaburzenia psychosomatyczne
 • Zaburzenia snu
 • Zaburzenia lękowe, nerwicowe
 • Psychozy schizofreniczne, inne psychozy
 • Zaburzenia związanie ze stresem, trudną sytuacją życiową
 • Zaburzenia pamięci, otępienia, zaburzenia wieku podeszłego
 • Objawy towarzyszące uzależnieniom
 • Dolegliwości psychiczne u chorych somatycznie, bóle psychogenne, przewlekłe zespoły bólowe

Monika Domańska Lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii

Rozwiń usługi
 • Konsultacje psychiatryczne stacjonarne
 • Konsultacje psychiatryczne telefoniczne w przypadku kolejnych wizyt
 • Wizyty domowe po wcześniejszym uzgodnieniu
Rozwiń specjalizacje
 • Zaburzenia nastroju
 • Zaburzenia lękowe
 • Zaburzenia nerwicowe
 • Schizofrenia
 • Otępienie
 • Zaburzenia osobowości

Wojciech Pabjańczyk Lekarz, w trakcie specjalizacji z psychiatrii

Rozwiń usługi
 • Konsultacje medyczne
 • Konsultacje domowe (wcześniejsze umówienie)
Rozwiń specjalizacje
 • zaburzenia nastroju
 • zaburzenia nerwicowe
 • schizofrenia
 • otępienia
 • zaburzenia osobowości
 • uzależnienia
 • konsultacje psychoedukacyjne dla osób chorych, rodzin i opiekunów
Rozwiń usługi
 • Porada prawna
 • Sporządzanie pism procesowych
 • Zastępstwo procesowe (reprezentacja Klienta przed sądem i innymi organami)
 • Szkolenia i warsztaty
Rozwiń specjalizacje
 • Prawo rodzinne
 • Prawo karne
 • Sprawy cywilne
 • Odszkodowania
 • Prawo spadkowe
 • Windykacja należności
 • Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców